Vejce z podestýlkového chovu - Statek Dvořák

Základní informace o vejci (zdroj: www.nasevejce.cz)

Vejce vzniká ve vaječníku nosnice, v němž se vyvíjí žloutkové folikuly, z nichž se po dozrání uvolňuje žloutek, který je zachycen nálevkou vejcovodu, Během cesty vejcovodem se na něm vytvoří ostatní vrstvy tj. bílek, podskořápečná blána a nakonec skořápka.   

Kvalita a celkový průběh je ovlivněn složením krmnou směsi, podmínkami welfare, zdravotním stavem a v neposlední řadě  vhodným řízeným prostředím.

Jak vypadá kvalitní vejce označené třídou A ?

skořápka a blána: čistá, nepoškozená
žloutek: pevný, žlutý, bez cizích tělísek
bílek: čistý, rosolovité konzistence, bez cizích látek
pach: bez cizího pachu
zárodek: nepostřehnutelný vývoj
vzduchová bublina: výška nesmí přesáhnout 6 mm

Žloutek

Co mi řekne obal?

Na krabičce jednoznačně sledujeme datum minimální trvanlivosti.
Další povinné údaje hovoří o množství a hmotnosti vajec, kódu
třídírny (je-li uveden údaj CZ, tak vejce balil český subjekt).

Datum minimální trvanlivosti
Správně by mělo být označeno slovy „Minimální trvanlivost do...“ s tím,
že následuje den a měsíc spotřeby. Pokud je DMT 3 měsíce a méně,
nemusí být uveden rok. Na obale budou uvedena dvě čísla, z nichž první
znamená den a druhé měsíc.

Co mi řekne kód na vejci?

Vedle údajů na obalu vajec je důležitý i kód na samotných vejcích, kterým musí každé vejce být označeno. Z kódu se snadno zjistí metoda chovu nosnic, země původu vejce a podle registračního čísla hospodářství (chovu) se dá identifi kovat i producent vajec.

Kód na vejci 

© 2014 design Regenet, skript smartsolution